„Wszyscy kłamią” – rozmowa z autorem – Jarosław Świątek

Miałem niedawno okazję przeczytać książkę „Wszyscy Kłamią – Nie daj się oszukać” napisaną przez Jarosława Świątka. Jest to chyba pierwsza na rynku polskim pozycja w sposób wyczerpującym, wesoły, a co najważniejsze w oparciu o zdjęcia, ilustrująca mechanizm ludzkich emocji. Niezwykle ciekawa okazała się rozmowa z autorem, z którym prowadziłem spotkanie w salonie Empik w Warszawie. Z punktu widzenia coacha wiedza na temat mikroekspresji, barometrów emocji, manipulatorów i ilustratorów oraz uporządkowanie wiadomości o najważniejszych emocjach, jest cenna i bardzo praktyczna. Sam temat kłamstwa jest nośnikiem, na którym Pan Jarosław Świątek oparł i zaprezentował temat szeroki, wzbogacający warsztat coacha o całkiem niezłe narzędzia diagnostyczne. Można je zastosować do oceny postawy, szczerości i prawdziwych lub ukrytych intencji klienta… I nie wymaga to użycia wariografu (który skądinąd jawi się w książce jako urządzenie o bardzo ograniczonej i wątpliwej skuteczności). Polecam! Książka na przeczytania w jeden wieczór i studiowania przez kilkanaście kolejnych 🙂