SC4SC – Systemic Coaching for Social Competence

6 września miałem okazję uczestniczyć w pilotażowym treningu coachingu systemowego. Warsztat zorganizowany w ramach projektu Systemic Coaching for Social Competence (SC4SC) finansowanego z funduszu Gruntvig odbył się w Krakowie i wniósł kilka naprawdę ciekawych elementów o mojego spojrzenia na coaching systemowy i podejście do niego w różnych krajach. Na przykład w Austrii coaching wywodzi się w całości z psychologii systemowej i jest regulowany prawnie. Do tego stopnia, że określony jest zakres pracy do jakiej uprawniony jest coach oraz to, że nie może on poruszać się po negatywnych przeżyciach klienta związanych z przeszłością – tym może zajmować sie psychoterapeuta!