Konsumenckie szaleństwo – Radio Plus

Kolejna audycja poruszała tematykę racjonalnych zakupów i tego co nas wpędza w spiralę zadłużenia. Planowanie, kontrola i odpowiedzialność to podstawowe elementy, które pozwolą nam rozsądnie dokonywać wyborów konsumenckich. Opowiadaliśmy o uwarunkowaniach społecznych, kulturowych i sytuacyjnych podejmowania decyzji zakupowych. Wskazaliśmy kilka kluczowych elementów rozsądnego planowania i kontrolowania domowych wydatków. Wspomnieliśmy o coachingu i programie Dobry Plan, który ma wspomagać stosowanie dobrych praktyk w sytuacji zadłużenia i wyjście ze schematów takich jak konsumenckie szaleństwo. Pozdrawiam Stanley’a.