Coaching

Coaching to jedno lub seria spotkań, podczas których prowadzona jest na określonych zasadach rozmowa pomiędzy klientem, a wspierającym go coachem, mająca za zadanie:

coaching celeokreślenie i sprecyzowanie celu coachingu, np.:

 • pogodzenia zadań w pracy z priorytetami rodzinnymi,
 • problemu do rozwiązania,
 • podjęcia ważnej i kontrowersyjnej decyzji biznesowej

coaching zasoby poznanie i wyłonienie zasobów klienta, np.:

 • dotychczasowe doświadczenia
 • cechy osobowości
 • umiejętności i kompetencje

przezwyciężenie obaw i oporów klienta, np:

 • zmiana perspektywy
 • wartościowanie zagadnień
 • uczenie się nowych wzorców myślenia i postępowania

 


zbadanie i wzmocnienie woli i motywacji klienta, np.:

 • wybranie najbardziej odpowiedniego wariantu
 • poszukanie wsparcia w otoczeniu
 • znalezienie najgłębszych źródeł motywacji
 • określenie wpływu na najbliszych

zaprojektowanie planu działań i wdrożenie go w życie, np.:

 • wybranie najlepszego scenariusza
 • zbudowanie listy
 • wybranie łatwych, ale ambitnych działań
 • określenie terminów realizacji

 

Spośród wielu definicji spodobały mi się następujące:

1. Coaching to sprawianie, by osoba  stała się najlepszą wersją samej siebie (M. Pantalon)

2. Coach to mediator pomiędzy Mną, a Mną (Anna Wekiera)