Coaching online – różne formy

Coaching onlineCoaching online to coraz bardziej popularna forma oferowania sesji w Polsce. Znany za granicą i stanowiący ponad 80% aktywności coachingowej internetowy model współpracy przyjmuje różne formy. Ciekawe byłoby badanie wśród coachów i ich klientów, jaka forma w ich przypadku daje najlepsze rezultaty. Z mojego doświadczenia najbardziej efektywne wydaje się korzystanie ze wszystkich w różnych proporcjach razem z coachingiem face to face.

Wróćmy jednak do tego czym jest coaching on-line. W mojej pracy korzystam z trzech form współpracy.

1) Coaching online przez skype,

2) Coaching online w postaci korespondencji e-mail,

3) Coaching online w postaci zadań coachingowych na stronie www.

Coaching przez skype jest bardzo wygodną formą rozmowy. Coach ma mniejszą możliwość obserwacji klienta niż podczas sesji bezpośredniej. Z drugiej strony jest mniej zaangażowany w rozmowę, co pozwala zwrócić większą uwagę na sygnały niewerbalne, mimikę, tempo i rytm wypowiedzi. Pozorne ograniczenie, jakim jest rozmowa poprzez ekran komputera, może być szansą na zwiększenie uważności coacha i dostrzeżenie takich reakcji klienta, na które podczas spotkania bezpośredniego nie zwróciłby uwagi. Doskonałym narzędziem staje się też Chat – swego  rodzaju pamiętnik z sesji. Coach może wpisywać ważne dla siebie i klienta sformułowania, lub słowa. Może zadawać pytania ustnie i pisemnie skupiając tym samym uwagę klienta na omawianym zagadnieniu. Może też w każdej chwili odwołać się do wcześniejszych stwierdzeń. Zarówno coach, jak i klient, maja wgląd do „notatek”, które odpowiednio prowadzone mogą być doskonałą dokumentacją ze spotkania. Sesję można urozmaicić przez możliwe do wykonania zadania rysunkowe. Przy odpowiednio ustawionej kamerze zarówno klient jak i coach są w stanie demonstrować i brać udział w ćwiczeniach angażujących całą sylwetkę.

Coaching online korespondencyjny jest dla mnie doskonałym narzędziem uzupełniającym proces. Maile często służą mi do poznania klienta i umożliwienia mu przygotowania się do współpracy z coachem. Kwestionariusze pytań, zadania samodzielne, monitoring i wiele innych funkcji realizuję za pomocą poczty elektronicznej. Zdarza się, że forma opisowa pozwala klientowi na głębokie i pełne refleksji omówienie zagadnienia lub problemu, z którym się zetknął. Sam proces pisania ma bardzo silne działanie uświadamiające. Zdarzyło mi się również przeprowadzić strukturyzowany proces motywacyjny w postaci swego rodzaju dialogu, gdzie każde kolejne pytanie było poprzedzone rozbudowaną odpowiedzią klienta.

Coaching online w postaci zadań na stronie www w moim przypadku powstał w wyniku realizacji projektu unijnego i badań na temat coachingu w wypaleniu zawodowym. Jako narzędzie scenariusz zadań coachingowych online pozwala klientom zorientować się, jak może wyglądać sesja z coachem, jak również skorzystać z bezpłatnych lub niedrogich ćwiczeń samodzielnie. Jest to doskonały wstęp do spotkań z profesjonalnym coachem. Z jednej strony klient może samodzielnie zmierzyć się ze stojącym przed nim wyzwaniem, z drugiej w spotkaniu bezpośrednim doceni olbrzymią różnicę jaka daje wsparcie drugiej osoby, nawet jeżeli będą to identyczne ćwiczenia.

Podsumowując, coaching online po polsku lub angielsku stosuję naprzemiennie i uzupełniająco z coachingiem tradycyjnym. Obie formy są skuteczne i jak wszystko mają swoje dobre i złe strony. We współczesnym świecie stosowanie oby form jest niezbędnym zapleczem wszechstronnego i elastycznego profesjonalisty. Postęp technologiczny, globalizacja, mobilność społeczna wymagają dostosowania się, a zarazem dostarczają fantastycznych możliwości. Kontakt bezpośredni jest jednak w większości przypadków najpełniejszą formą budowania relacji między dwiema osobami opartej na zaufaniu i bezpieczeństwie.